Sakurai Makoto manga

Aikatsu! dj - Tomorrow's Schedule

Aikatsu! dj - Tomorrow's Schedule

Pairing: Aoi x Ran