85 (yanase) manga

Bleach dj - VS!!

Bleach dj - VS!!

Pairing: Renji x Hitsugaya