Bgata-soubi (hitoshi) manga

Bleach dj - VS!!

Bleach dj - VS!!

Pairing: Renji x Hitsugaya