Machidaritsu manga

Superstar wa Nemurenai.

Superstar wa Nemurenai.

Original: http://www.comico.jp/detail.nhn?titleNo=6831&articleNo=1
Genre: Romance, Comedy