Rakuda manga

Ashonde yo - Uchi no Inu Log

Ashonde yo - Uchi no Inu Log

~ If you feel depressed with your daily life, you little pet dog may comfort you. ~ Man has dog. Dog is cute. Man and Dog do cute things.