Hokuto No Ken - Ryuken Gaiden

Hokuto No Ken - Ryuken Gaiden

Other names: (北斗の拳 リュウケン外伝) -THE JUDGEMENT DAY-,, Hokuto no Ken Ryūken Gaiden THE JUDGEMENT DAY, Ryuken’s Story: The Judgement Day,
Status: Complete
A oneshot story about Kenshiro's sifu Ryuken and also the other adoptive brothers. Elaborates on how he chose the Hokuto Shinken successor and the events related to it. Gokuaku no Hana - Houkuto no Ken - Jagi Gaiden (Main Story) Hokuto no Ken (Adapted From) Shirogane no Seija - Hokuto no Ken Toki Gaiden (Main Story) Souten no Ken (Adapted From)
Last update chap

List Hokuto No Ken - Ryuken Gaiden's chaps

#Chap TitleDownloadUpdated
1Chap 1 6.1MB3 years ago
2Chap 4 7.7MB3 years ago